Szlabany i słupki parkingowe

Szlabany automatyczne oferujemy pod kątem specyfiki obiektu, na którym mają pracować. Podstawowymi parametrami koniecznymi do odpowiedniego doboru urządzenia są: częstotliwość użytkowania oraz szerokość przejazdu. Wówczas możemy zastosować szlabany elektromechaniczne lub hydrauliczne. Uzupełnieniem oferty urządzeń służących do kontroli wjazdów są słupki parkingowe. Proponujemy je przede wszystkim w miejscach wymagających solidnego zabezpieczenia, narażonych na akty wandalizmu lub tam gdzie szlabany nie pasują do otoczenia architektonicznego.

szlabany elektromechaniczne

Szlabany elektromechaniczne

Szlabany z napędem elektromechanicznym przeznaczone są do działania na obiektach o niskiej i średniej częstotliwości użytkowania. Maksymalna szerokość przejazdu może wynosić 8m.

szlabany hydrauliczne

Szlabany hydrauliczne

Szlabany hydrauliczne przeznaczone są do automatyzacji wjazdów o wysokiej i bardzo wysokiej częstotliwości użytkowania. Konstrukcja napędu hydraulicznego pozwala na długotrwałą pracę przy dużych obciążeniach. Maksymalna szerokość przejazdu może wynosić 7m.

słupki parkingowe

Słupki parkingowe

Dostępne są w wersji automatycznej (z napędem hydraulicznym bądź elektromechanicznym) i stałej. Do wyboru jest kilka typów słupków różniących się średnicą, wysokością, grubością stali czy wyposażeniem.